Metų intriga – U-Multirank reitingo debiutas

2014 m.


Akademinė bendruomenė nekantriai laukia šiemet pirmąkart pasirodysiančio reitingo U-Multirank. Su projekto koordinatoriumi Gero Federkeil kalbamės apie tai, kuo šis reitingas skirsis nuo kitų, iki šiol jau sukurtų. Ar U-Multirank taps nauju atskaitos tašku aukštojo mokslo institucijų reitingų istorijoje?

Prieš sukuriant U-Multirank reitingavimo sistemą pasaulyje jau buvo daugybė kitų reitingų. Kaip manote, kodėl reikalingas U-Multirank reitingas ir kuo jis skirsis nuo kitų aukštojo mokslo institucijų reitingų?

– Šiuo metu politiškai labai svarbu užtikrinti Europos aukštojo mokslo skaidrumą. Į dabar esančius reitingus įtraukiama tik maždaug 3 procentai visų pasaulio aukštojo mokslo institucijų. Europoje dažniausiai tai – universitetai, kurie pirmauja vertinant mokslinius tyrimus, tačiau didžioji studentų dalis mokosi kitose institucijose. Reitingai vertina mokslinių tyrimų lygį, bet ignoruoja kitus svarbius aukštojo mokslo institucijų veiksnius, ypač – mokymą ir mokymąsi. Kurdami U-Multirank reitingą itin daug dėmesio skyrėme aukštojo mokslo institucijų įvairovei – įtraukėme labai skirtingų profilių aukštąsias mokyklas, ne tik mokslinių tyrimų universitetus. U-Multirank įtraukia penkis aukštojo mokslo institucijų veiklos aspektus: mokymą ir studijas, mokslinius tyrimus, žinių perdavimą, tarptautinę ir regioninę institucijos veiklą. Taip mes siekiame parodyti, kad universitetų lygis gali būti vertinamas bet kurioje iš šių sričių, o ne tik pagal vykdomus mokslinius tyrimus.

Be to, dabartiniai tarptautiniai reitingai turi daug metodologinių spragų. Didžiausią rūpestį kelia, kad juos sudarant naudojami apibendrinti  sudėtiniai rezultatai. Nėra nei teorinių, nei empirinių pagrindų, kaip nustatomi atskirų rodiklių svoriai. Apibendrinti sudėtiniai rezultatai užtemdo aukštojo mokslo institucijų veiklos ypatumus. U-Multirank – reitingas, sudarytas iš daug dimensijų, kuris aiškiai parodo aukštųjų mokyklų profilių ypatumus ir konkrečias jų stiprybes bei silpnąsias vietas.

Kas gali būti įtrauktas į U-Multirank reitingą? Kuo tai naudinga aukštojo mokslo institucijoms? Ar joms reikia mokėti už tai, kad yra įtraukiamos į sąrašą?

– U-Multirank reitingas yra atviras visoms aukštojo mokslo institucijoms, kurios vykdo laipsnį suteikiančias programas pradedant bakalauro lygiu (remiantis Tarptautine standartizuota švietimo klasifikacija (ISCED 6) pagal atnaujintą UNESCO klasifikaciją). Kiekviena institucija gali nemokamai dalyvauti sudarant šį reitingą, tačiau turi pateikti visus duomenis, kurie reikalingi reitingo sudarytojams. Pirmaisiais metais jie nagrinės duomenis, susijusius su fizinių mokslų, mechanikos, elektros inžinerijos ir verslo studijomis.

Aukštojo mokslo institucijos galės naudoti U-Multirank reitingą ir pasilyginti su panašaus profilio institucijomis. Tai – viena esminių U-Multirank reitingo idėjų, leidžiančių palyginti institucijas, panašias pagal dydį, amžių, mokslinių tyrimų intensyvumą, tarptautiškumą ir kitus rodiklius.

Kodėl 2014 metais nusprendėte vertinti būtent verslo, mechanikos, elektros inžinerijos ir fizinių mokslų studijų sritis? Ar tai reiškia, kad šios sritys 2015 metais jau nebebus vertinamos?

– Iš šių sričių pirmosios trys jau buvo įtrauktos atliekant U-Multirank galimybių tyrimą. Taigi rodikliai ir duomenų rinkimo instrumentai šiose srityse jau patikrinti. Fiziniai mokslai, priklausantys gamtos mokslams, buvo įtraukti siekiant praplėsti U-Multirank akademinių disciplinų sritį. Planuojame atnaujinti studijų sritimis pagrįstus reitingus kas trejus metus, taigi duomenis, kuriuos renkame 2014 m., atnaujinsime 2017 metais. Tačiau per šį laikotarpį bus įtraukiamos ir naujos studijų kryptys, pavyzdžiui, iš humanitarinių ir socialinių mokslų, ir tokiu būdu reitingo apimtis nuolat plėsis.

Kokie pagrindiniai rodikliai naudojami sudarant U-Multirank reitingą? Ar įmanoma aukštojo mokslo institucijoms dirbtinai pagerinti savo rodiklius, kad atsirastų aukštesnėje reitingo vietoje?

– Reitingas U-Multirank apima apie 28 rodiklius, kuriuos galima suskirstyti į penkias sritis. Intensyviai diskutavome apie rodiklių pasirinkimą su suinteresuotųjų šalių atstovais. Jų požiūris į rodiklių tinkamumą mums buvo svarbiausias. U-Multirank siūlo kompleksišką požiūrį į aukštojo mokslo institucijas. Šis reitingas apima pačių aukštųjų mokyklų pateikiamus duomenis apie mokymo procesą (pavyzdžiui, kiek iš pradėjusiųjų studijas studentų jas baigia), studijų tarptautiškumą (pavyzdžiui, pajamas iš tarptautinių šaltinių, dėstytojų iš užsienio skaičių, tarptautinį mokslinį laipsnį suteikiančias studijų programas), įsitraukimą į regionines veiklas (tęstinis profesinis mokymas, purpurinės įmonės (ang. spin-offs)),  daugybę bibliometrinių rodiklių ir registruojamų patentų skaičių. Vertinant praktines studijų veiklas didžioji dalis rodiklių yra pagrįsti studentų apklausa. Kadangi sudarant U-Multirank reitingą būsimieji studentai ir atvykstantys studentai yra labai svarbios tikslinės grupės, todėl dabartinių studentų patirtis ir nuomonė yra ypatingai svarbi ir vertinga būtent šioms grupėms.

Galbūt Jums žinoma, kiek Lietuvos aukštojo mokslo institucijų dalyvauja U-Multirank reitinge? Kada galima tikėtis sužinoti pirmuosius šio reitingo rezultatus? Jie bus skelbiami viešai ar žinomi tik pačioms aukštojo mokslo institucijoms?

– 2014 m. sudarant U-Multirank reitingą dalyvauja 9 Lietuvos aukštojo mokslo institucijos. Planuojame, kad rezultatai turėtų būti gauti gegužės viduryje. Rezultatai bus pasiekiami visiems nemokamai, interneto puslapyje www.u-multirank.eu. Šiuo metu kaip tik dirbame kurdami vartotojui patogų, interaktyvų virtualų įrankį, kuris leis tiek pamatyti daugybę mūsų jau sudarytų reitingų, tiek sudaryti juos pačiam pagal pasirinktus kriterijus. Dalyvaujančioms institucijoms papildomai pateiksime gautų rezultatų analizę.

Pašnekovo nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija. Norėdami pasidalinti savo nuomone, susisiekite su redakcija.

602 views
bookmark icon