Autorius

Antanas Kairys

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto docentas